Participující centra

Klinika dětské hematologie a onkologie
2. lékařské fakulty UK a FN v Motole

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

 

 

Klinika dětské onkologie
FN Brno

Černopolní 9, 613 00 Brno

 

 

Lékařská fakulta
Masarykovy univerzity

Kamenice 5, 625 00 Brno

 

 

Institut biostatistiky a analýz
Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU

Kamenice 3, 625 00 Brno